Phần mềm karaoke M30

28 tháng 02 năm 2020

Tải phần mềm hát Karaoke 2 màn hình cho các đầu hát sử dụng hệ điều hành Android hiện nay

Link tải

1. App Launcher cho Karaoke Box

2. App M30

3. Remote Pro cho Tablet/Mobile Android

4. App Launcher OKARA Home cho Tablet/Mobile Android


Bài viết liên quan

28 tháng 02 năm 2020

Phần mềm karaoke A10

Phần mềm karaoke A10
Phần mềm android a10, giải pháp hàng đầu cho các đầu android đang hiện hành trên thị trường KTV hiện nay