Phần mềm karaoke A10

28 tháng 02 năm 2020

 

Tải phần mềm hát Karaoke 1 màn hình cho các đầu hát sử dụng hệ điều hành Android hiện nay

Link tải

1. App Launcher cho Karaoke Box

2. App A10 cho Karaoke Box

3. Remote Pro cho Tablet/Mobile Android

4. App Launcher OKARA Home cho Tablet/Mobile Android

 

 

 

 


Bài viết liên quan

28 tháng 02 năm 2020

Phần mềm karaoke M30

Phần mềm karaoke M30
Phần mềm android m30, giải pháp hàng đầu cho các đầu android đang hiện hành trên thị trường KTV hiện nay